اى بنده خدا، حبّ و بغضت باید در راه خدا باشد و در راه خدا دوستى و دشمنى کن، زیرا جز به این طریق به ولایت خدا نخواهى رسید. و نیز هیچ کس طعم ایمان را نمى چشد -اگر چه زیاد نماز بخواند و بسیار روزه بگیرد- مگر این که این گونه (که گفتم ) باشد.
ترجمه صفات الشیعة، ص: 117