به خدا قسم که فاطمه (س) هیچگاه مرا خشمگین و عصبانی نکرد، در هیچ کاری از من سرپیچی نکرد و من هرگاه به او نگاه می کردم، تمام غم و اندوهم زدوده می شد.
کشف الغمة فی معرفة الأئمه ج 1 ص 363