۷ مطلب در بهمن ۱۳۹۳ ثبت شده است

امام علی علیه السلام:

ازگنجینه هاى رحمت خدا چیزهایى درخواست کن که جز او کسى نمى تواند آنها را عطا کند، مانند عمر بیشتر، تندرستى بدن و گشایش در روزى؛(زیرا) خداوند کلیدهاى گنجینه هاى خود را در دست تو قرار داده وقتی که به تو اجازه دعا کردن داده است.
نامه31
۰ نظر

امام علی (ع):

خداى تبارک و تعالى چهار چیز را در چهار چیز پنهان کرده است؛
خرسندى خویش را در فرمانبردارى (بندگان) از او پنهان داشته.
خشم خود را در میان گناهان پوشیده داشته.
و بر آوردن حاجت را در دعاها پنهان ساخته و
ولى خود را در میان بندگان خویش نهان کرده.
پس هیچ یک از بندگان خدا را زبون و خوار مپندار.
ترجمه معانی الأخبار، ج 1، ص: 264
۰ نظر

امام جعفرصادق (ع):

نزدیکترین حالات بنده به پروردگار حالت سجده است.
۰ نظر

امام محمد باقر(ع):

پشت سردیگران ،برایشان دعاکنید تا روزی برایتان سرازیر شود.
۰ نظر

امام علی(ع):

خدا نماز را جهت منزه ساختن انسانها از تکبر قرار داده است.
۰ نظر

امام رضا(ع):

عبادت هفتاد وجه دارد که69 وجه آن درراضی بودن وتسلیم بودن به خدا و پیامبر و اهلبیت(ع)است.
۰ نظر

امام صادق (ع):

یکى از عالمان بنى اسرائیل خدا را به قدرى عبادت نمود که مانند چوبى باریک شد. خداى بزرگ بر پیامبر زمانش وحى نمود که به او بگو: به عزّت، بزرگى و شکوه خویش سوگند که بى گمان اگر مرا به قدرى عبادت کنى که همچون پیه اى در دیگ جوشان آب شوى، از تو نخواهم پذیرفت جز آنکه از راهى که تو را فرمان داده ام به سوى من بیایى.
ثواب الأعمال و عقاب الأعمال پاداش و کیفر کردار، ص: 469
۰ نظر