۴۲ مطلب در اسفند ۱۳۹۳ ثبت شده است

پیامبر(ص):

خداوندپاداش مرابرشمامردم، محبت ورزیدن به خاندانم قرار داد،پس به هوش باشید که درروز رستاخیز درمورد آنان از شما خواهم پرسید.
(حضرت فاطمه از ولادت تاشهادت،ص381)
۰ نظر

امام علی(ع):

ستایش مخصوص خداوندى است که از اسرار نهان ها آگاه است و نشانه هاى آشکارى در سراسر هستى بر وجودش شهادت مى دهند، هرگز در برابر چشم بینندگان ظاهر نمى گردد. نه چشم کسى که او را ندیده، مى تواند انکارش کند و نه قلب کسی که او را شناخته، مى تواند مشاهده اش نماید.
خطبه 49
۰ نظر

امام صادق (ع):

کسی که بعد از هر نماز در مسجد بایستد، در حالی که انتظار نماز بعدی را می کشد، پس او مهمان خداست، و برخداست که مهمانش را اکرام کند.
جامع احادیث الشیعه،ج4،ص78
۰ نظر

پیامبر(ص):

نیت شخص مؤمن بهتر است از عمل اوست.
ترجمه مصباح الشریعة و مفتاح الحقیقة، متن، ص: 18
۰ نظر

امام صادق (ع):

کسى که نیتش صاف، درست و صادق است، آن شخصى باشد که قلبى سالم و دلى پاک دارد، زیرا که سالم ماندن از خاطرات و اندیشه هاى سوء و نامطلوب به هنگام خالص کردن نیت براى خدا در همه امور و اعمال است.
ترجمه مصباح الشریعة و مفتاح الحقیقة، متن، ص: 18
۰ نظر

امام علی (ع):

ما امروز در محیط و زمانه اى زندگى مى کنیم که بیشتر مردمش حیله و نیرنگ را زیرکى مى پندارند، و نادانان این افراد را اهل تدبیر و چاره جویی مى خوانند. (تاریخ همواره تکرار میشود و هجوم فتنه ها و گمراهی ها در آخرالزمان بیش از هر زمان دیگری است.)
خطبه41
۰ نظر

امام علی(ع):

از گناهان بپرهیزید که بلایى بدتر و زشت تر و سخت تر از گناه نیست، و خداوند روزى را بر کسى حرام نمى کند مگر به واسطه گناهى که از او صادر شده، گرچه خراش و جراحت یا مصیبتى باشد، چنان که خداوند فرماید: هر مصیبتى که به شما رسد به واسطه کارهایى است که انجام داده اید و تازه، بسیارى از گناهان شما را عفو مى کند.
ترجمه مکارم الأخلاق، ج 1، ص: 279
۰ نظر

امام رضا(ع):

از اخلاق پیامبران، نظافت و پاکیزگی است.
تحف العقول ،ص466
۰ نظر

پیامبر(ع):

اى فرزند من! روزى بر دو قسم است، یک روزى تو را طلب میکند و یک روزى هم تو در دنبال آن هستى، و آن روزى که تو را دنبال می کند به تو خواهد رسید، اگر چه در طلب آن نباشى. کوشش نداشته باش که روزى یک سال را در یک روز فراهم آورى، خداوند روزى هر روز از ایام زندگانی ات را به تو خواهد رسانید.
ترجمه المواعظ، متن، ص: 68
۰ نظر

امام علی (ع):

امانتدارى روزى مى آورد و خیانت در امانت فقر.
بحارالأنوار، ج78، ص60
۰ نظر