۸ مطلب در فروردين ۱۳۹۴ ثبت شده است

امام علی(ع):

با کسانى که تو را از یاد خدا و مرگ غافل می کنند ارتباط برقرار مکن تا سوء ظن و بدگمانى بر تو غلبه نکند، و اگر چنانچه سوء ظن بر تو غلبه کرد، با هیچ دوستى نمی توانى زندگى کنى و باب ارتباط با خلق خدا را روى خود خواهى بست.
قلب خود را با ادب پاکیزه نگاه دار که بهترین یاور آدمى ادب است تجربه هاى نیک را باید از اشخاص عاقل آموخت .
ترجمه المواعظ، متن، ص: 65
۰ نظر

جابر بن عبد الله انصارى از پیامبر (ص) نقل کرده است:

ازجمله خو و خصلت پیامبران و صدّیقان است که هر گاه یک دیگر را ببینند گشاده رو باشند، و هر گاه با هم روبرو شوند، مصافحه کنند، و کسى که به خاطر خدا به دیدن دیگرى مى رود بر عهده "دیدار شده" است که او راگرامى دارد.
مجموعه ورام (آداب و اخلاق در اسلام)، ص: 71
۰ نظر

امام صادق(ع):

اگر مى خواهى بدانى که انسانى سعید است یا شقى، بنگر که کارهاى خوب را براى چه کسى انجام می دهد، اگر براى آن کس که شایسته احسان است انجام دهد بدان که آدم خوبى است و اگر براى نااهل انجام می دهد بدان که نزد خدا پاداشى ندارد.
از آن حضرت است که: نیکان شما سخاوتمندان و بخشندگان شما هستند و بدهاى شما بخیلان شما هستند.
ترجمه مکارم الأخلاق، ج 1، ص: 257
۰ نظر

امام علی (ع):

اى فرزند من! از آمال و آرزوها دورى کن، آرزوهاى دور و دراز از حماقت سرچشمه گرفته و موجب مى شود که آدمى امور آخرت را به تعویق اندازد، یکى از بهترین بهره هاى انسان در زندگى همنشینى با مردمان شایسته است.
با اهل خیر مجالست کن تا در زمره آنان محسوب گردى، و از اهل شر و فساد دورى کن .
ترجمه المواعظ، متن، ص: 65
۰ نظر

امام صادق(ع):

بهترین لباس تو، آن لباسى است که تو را از یاد خدا و از انجام وظایف لازم مانع نشود، و بلکه تو را به یاد و سپاسگزارى و اطاعت پروردگار متعال نزدیک کند، و باز تو را واندارد به خود بینى و خود نمایى و زینت دادن خود و افتخار کردن و خودستایى، زیرا اینها همه از آفات دین و سبب قساوت و تیره شدن قلب است.
ترجمه مصباح الشریعة و مفتاح الحقیقة، متن، ص: 31
۰ نظر

امام صادق (ع):

تنگدستى، همان مرگ خونین است.
ترجمه معانی الأخبار، ج 2، ص: 131
۰ نظر

امام صادق (ع):

سوگند به خداوند متعال کسى که حقیقت سجده را به جا بیاورد خسارت و ضرر نکرده است، گر چه در عمر خود یک بار باشد، و رستگار شد آن کسى که با خداى خود در حال سجده باشد. غافل نباشید از آنچه خداوند متعال براى ساجدین مهیا نموده است، چه بشارتهاى دنیوى و چه آسایش و خوشى در آخرت
ترجمه مصباح الشریعة و مفتاح الحقیقة، متن، ص: 64
۰ نظر

امام صادق(ع):

هر کس بلافاصله بعد از نمازهای واجب خود و قبل از اینکه پاهای خود را حرکت دهد، تسبیحات حضرت زهرا -علیها السلام- را گفته و بعد از آن یک مرتبه بگوید:"لا اله الا الله"، خداوند گناهان او را می آمرزد.
(المحاسن، ج 1، ص 36)
۰ نظر