با عضویت در ربات تلگرام(حدیث نور)می توانید روزانه یک حدیث دریافت نمایید.همچنین می توانید با اضافه کردن ربات به گروه تلگرام خود یک حدیث به گروه شما ارسال شود.برای عضویت در ربات روی عکس زیر کلیک کنید: