کسی که به خانواده اش خوب احسان کند روزیش زیاد می شود.
بحارالانوار،ج 71،ص104